Výměnný soubor

Výměnný soubor je soubor knih, který propůjčuje Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně obecním a místním knihovnám na dobu jednoho roku. Po uplynutí této doby knihovnice shromáždí knihy od čtenářů, ty pak putují do další obecní knihovny a do naší knihovny jsou půjčeny knihy nové. Vše probíhá podle předem daného rozpisu. Tímto způsobem se do obecních knihoven dostane spousta zajímavých titulů, které nejsou ve stálém knižním fondu knihovny.